Kategórie
Ekonomicky oprávnené náklady

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2022

Kategórie
Výročné správy

Výročná správa 2021

Kategórie
Ekonomicky oprávnené náklady

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021