Kategórie
Správy

Projektová dokumentácia pre ZpS Župčany

Kategórie
Ekonomicky oprávnené náklady

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Kategórie
Výročné správy

Výročná správa 2022

Kategórie
Ekonomicky oprávnené náklady

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady 2022

Kategórie
Výročné správy

Výročná správa 2021

Kategórie
Ekonomicky oprávnené náklady

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021