Kontakt

Kontaktné informácie

Riaditeľ: Mgr. Matúš Sabol

LIRI n.o.

Petrovany 316

082 53 Petrovany

IČO: 45 743 363

Tel. 0915 540 724

Číslo účtu: SK44 7500 0000 0040 2541 2827

Denné stacionáre

Denný stacionár Petrovany

Petrovany 316

082 53 Petrovany

Denný stacionár Sedlice

Sedlice 370

082 42 Sedlice