LIRI n.o.

Ponúkané služby:

 • sociálne poradenstvo– obslužné činnosti: stravovanie
 • tréning pamäti (trénovanie pamäti, pozornosti, koncentrácie, vnímania).
 • nácvik komunikačných zručností.
 • ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy,
 • pohybové cvičenia, skupinové cvičenia,
 • preventívne aktivity (preventívne besedy s rôznymi odborníkmi)
 • stretnutia s inými dennými stacionármi
 • pracovnú terapiu ( maľovanie, ručné práce, modelovanie…… )
 • sociálne aktivity ( rozprávanie, spomínanie, čítanie kníh, dennej tlače, dohľad nad pitným režimom, spoločenské hry, spievanie, posedenia, prechádzky, výlety….)
 • kultúrne akcie ( návšteva kina, divadla, cukrárne…..)
 • duchovnú terapiu ( modlitby, piesne, čítanie z biblie….)
 • Priestor na oddych a relaxáciu

Naše služby poskytujeme:

Galéria