O nás

Poslaním organizácie je poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd. 

Neustále skvalitňovať služby, dosiahnuť spokojnosť klientov a zamestnancov a vytvárať také podmienky , ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich seniorov. 

Snažiť sa ich viesť k sebestačnosti a aktivite, udržať fyzický a psychický stav klientov a podporovať, posilňovať ich schopnosti, zručnosti, vedomosti a zmysluplné trávenie voľného času.

Vrátiť im chuť a radosť do života.

Určite neprehliadnite nami poskytované služby.