2% z daní

Vážení darcovia, ďakujeme Vám za poukázanie 2% z Vašej dane.

Tento nesmierne cenný dar pomôže skvalitniť život seniorov, ktorí trávia v našich denných stacionároch čas. Každý milovaný starší človek si túto láskavú podporu osobitne váži a my sme hrdí na to, že môžeme byť toho súčasťou. Za Vašu podporu – slovo „vďaka“ nestačí!

Stačí ak:

  • Požiadate zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  • Vyplníte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (dokument nižšie)
  • Doručíte formuláre daňovému úradu alebo priamo nám